La Risiera di San Sabba 1944., Le vie della memoria

1051

La Risiera di San Sabba 1944., Le vie della memoria / Rižarna San Sabba 1944., Putevi sjećanja, 2010., 8 min.

Kratak prilog u kojem povjesničar Roberto Spazzali i Tristano Matta govore o nacističkom logoru u Trstu, njegovoj ulozi te osobama koje su ga osnovale i bile odgovorne za zločine nad zatvorenicima.

Kategorija Tagovi