SAVEZNIČKA VOJNA UPRAVA I VOJNA UPRAVA JUGOSLAVENSKE ARMIJE – ZONE A I B (1945. – 1947.); SLOBODNI TERITORIJ TRSTA (1947. – 1954.); DF / FNR / SFR JUGOSLAVIJA (1945. – 1991.)