Alida Valli in un ritratto di Giancarlo Governi

1206

Alida Valli in un ritratto di Giancarlo Governi / Kratak prilog Giancarla Governija o Alidi Valli, RAI, 2011., 4 min.

Kratak prilog talijanske državne televizije o poznatoj talijanskoj glumici rođenoj u Puli, koji govori o njezinim glumačkim uspjesima i privatnom životu.

Kategorija Tagovi