Abbazia. La riviera istriana assume il suo aspetto estivo, 1932.

911

Abbazia. La riviera istriana assume il suo aspetto estivo / Opatija. Istarska rivijera dobiva svoj ljetni štih, Cinecitta Luce, Roma, 1932., 2 min.

Snimka karnevala i zabave na opatijskoj rivijeri iz 1932. godine

Kategorija Tagovi